Informatie, Organisatie en Communicatie

Uw organisatie

Het is voor bedrijven zinvol om vernieuwd en helder inzicht te krijgen in de actuele situatie van de onderneming. Of het nu gaat om de huidige effectiviteit van de kostenbeheersing, de status van de flexibiliteit van de bedrijfsvoering. THTH Management heeft op basis van haar ervaring, hiertoe een aantal diensten ontwikkeld.

Wat kan kostenreductie uw organisatie structureel opleveren?

THTH Management ondersteunt bedrijven en organisaties bij het efficiënt en beter managen van de kosten. Uitgangspunt hierbij, is het krijgen van een beter inzicht in de kosten en de prijs- & tariefstelling, het beter beheersen van de kosten en het uiteindelijk realiseren van kostenreductie. Kostenreductie door bijvoorbeeld een nieuwe aanpak van de inkoopstrategie en de logistieke kosten. De opdrachtgever krijgt zekerheid dat de kosten, de kostenstructuur zich op het juiste prijs-kwaliteit niveau bevinden of gaan bevinden. Voor meer informatie over deze kostenreductie-aanpak ( No Cure-No Pay).

Klik hier voor de informatieaanvraag kostenreductie.

Hoe flexibel is uw bedrijfsvoering?

In tijden van economische druk en onzekerheid worden bedrijven uitgedaagd om zich versneld aan te passen.. De organisatiestructuur en visie op de bedrijfsvoering zijn in veel gevallen nog niet aangepast aan de snel veranderende wereld. THTH Management kan met behulp van onze modellen uw organisatie ondersteunen bij het flexibiliseren van uw organisatie.

Klik hier voor de informatieaanvraag flexibilisering van de bedrijfsvoering.

Een scan van uw organisatie!

Veelal is risicobeheersing op de agenda van de directies gekomen, pas nadat regel- en wetgeving dit vereiste. Beursgenoteerde bedrijven en de bancaire sector liepen in de implementatie van dit 'risico-management' voorop. De scope was vooral financieel gericht. De vragen zijn of crisis- en risicomanagement wel goed in de bedrijfsvoering zijn ingevoerd. Het gaat niet alleen om financiële risico’s op korte termijn, maar vooral ook om de continuïteitsrisico’s op de langere termijn.

Klik hier voor de informatieaanvraag organisatiescan.

Wat is onze organisatie waard?

De waardebepaling van uw bedrijf is van belang vooral bij herfinanciering, verkoop en samenwerking met andere bedrijven. De vraag is: zijn alle onderdelen op gewaardeerd. Dit kan gelden o.a. voor patenten en innovaties. THTH Management helpt u met het vaststellen van de juiste waarde van uw organisatie.

Klik hier voor de informatieaanvraag waardebepaling van uw organisatie.