Informatie, Organisatie en Communicatie

Uw groeistrategie

Het is voor bedrijven belangrijk om te groeien en zich doorlopend aan te passen aan de veranderende omgeving. THTH Management ondersteunt u bij de volgende strategische vragen.

Wat is de beste groeistrategie?

Om te groeien zullen produkten, diensten en klantgroepen worden geïnventariseerd.

Kunnen bestaande produkten worden afgezet op nieuwe markten? Kunnen ontbrekende onderdelen worden toegevoegd? Voldoen de produkten nog aan de nieuwe eisen en de nieuwe markten en verkoopkanalen? Er kan een nieuwe prijsstrategie worden vastgesteld. Er worden keuzes gemaakt voor bijv. verschillende distributievormen en verkoopkanalen. Er kan ook een keuze worden voorgelegd: gaan we integreren of differentiëren? THTH management kan u bij deze strategische keuzes ondersteunen.

Klik hier voor de informatieaanvraag uw groeistrategie.

Hoe groeit uw organisatie door?

Zelfstandig groeien vergt veel aandacht. THTH Management kan u daarbij helpen. Het financieren van de groei is al een onderwerp op zich. De banken zijn steeds minder geneigd de groei te financieren. Er ontwikkelen zich nieuwe mogelijkheden van financiering en participatie om deze in te zetten voor de groei van uw uw organisatie. THTH Management kan u daarbij helpen.

Klik hier voor de informatieaanvraag financieren van uw groei.

Is samenwerking of een overname een oplossing?

Bij het realiseren van de groei van uw organisatie kunnen het aangaan van samenwerkingen en acquisities een belangrijke rol gaan spelen. Dit geldt zowel voor het 'aankopen' van nieuwe bedrijfsonderdelen als voor het 'afstoten' ervan. THTH Management begeleidt ondernemingen bij het vinden van een passend bedrijf om over te nemen of mee te gaan samenwerken. Op basis van een analyse zullen de gewenste specifieke kenmerken worden vastgesteld. Wij geven ondersteuning aan uw organisatie bij de bepaling van de keuzes, het onderhandelingsproces en de integratie.

Klik hier voor de informatieaanvraag samenwerking & overname.

Hoe revitaliseert u uw organisatie?

THTH Management heeft expertise in het revitaliseren van ondernemingen die niet meer winstgevend zijn. Door middel van een grondige analyse bepalen wij wat de gezonde en kansrijke onderdelen van uw organisatie zijn. Op basis van deze organisatiescan lichten wij in 7 dagen de gehele bedrijfsvoering door en geven aan wat de potentiële kansen zijn van de verschillende onderdelen.

Klik hier voor de informatieaanvraag revitalisering.